TRSM
22 Şubat 2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ.

TRSM ağır ruhsal problem yaşayan bireylere psikososyal destek hizmetlerinin verilmesini, takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan etkin ve ulaşılabilir bir merkezdir.

Toplum ruh sağlığı merkezinde psiko eğitim, sosyal beceri eğitimi, iş-uğraş, rehabilitastyon, özbakım ve iş yapabilme becerilerinin kazandırılması ile ilgili eğitimler, bireysel danışmanlık ve hasta yakınlarını bilgilendirme eğitimi yapılır. Böylece hastanın toplumla bütünleşerek daha kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanır.

Merkezimizde psikiyatri uzmanı-psikolog-hemşire-sosyal hizmet uzmanı-veri giriş elemanı,temizlik personeli, güvenlik personeli ve usta öğreticiler görev yapmaktadır. Merkezimiz sağlık bakanlığı bünyesinde olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Şizofreni ve benzeri, psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalığı olan kişiler merkezimize kabul edilmektedir.

Keşan devlet hastanesi psikiyatri polikliniğinde bu tür hastaların muayenesi yapılarak uygun olanlar toplum ruh sağlığı merkezine yönlendirilmektedir. Merkezimiz hafta içi hergün 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Toplum ruh sağlığı merkezinde mis sabun ve takı tasarım kurslarımız devam etmektedir.

Adres: yukarı zaferiye mah.necati işcan cad. eski Keşan devlet hastanesi karşısı

Tel: 02847149848