Hastanemiz Hizmet Standartları
16 Ekim 2023

 

T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Keşan İlçe Devlet Hastanesi

Doküman No: H.HE.YD.02 Yürürlük Tar:14.04.2010 Revizyon No:03 Revizyon Tar:03.08.2018

KEŞAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Hekim Seçme

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim

10 dakika

2

Poliklinik Muayene

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Ücretlilerden ücret ödendi makbuzu 3- adres ve telefon bilgileri beyanı

2.5 - 3 saat

3

Hasta Yatışı

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)

30 dakika

4

Laboratuvar Hizmetleri

(Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

Biyokimya, TİT, Elisa, Hormon, Hemotoloji, Sedim,Gaita: Aynı gün

Serolojik tetkikler ve ARB boyalı mikrososkopik inceleme: 1 gün

Kültür tetkikleri:3 iş günü

Kan Kültürü: 8 gün

Patoloji Tetkikleri: 20 iş günü

5

Görüntüleme Hizmetleri

Röntgen Çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2-Hekim İstemi

15 dk

Kemik Dansimetresi

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

Aynı gün

Bilgisayarlı Tomografiler (BT)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi

3 iş günü

Acil Servis Tomografi

Acil servis muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 dakika

Ultrasonografik Tetkikler

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi

Doppler (Ultrasonografik tetkikler)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi

Mammografi

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

5 iş günü

6

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- Yatış Onayı 3-Hastanın Tüm Tetkikleri 4-Hasta Dosyası

Acil hastalar için:Aynı gün

Diğer hastalar için:5 iş günü

7

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- Yatış Onayı 3-Hastanın Tüm Tetkikleri

15 dak.

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Kurulu

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi(Dilekçeyle Başvurular hastalar için)

1- Dilekçe, 5 adet fotoğraf (son altı aylık),2-TC Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik Fotokopisi

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi(2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)

2022 sayılı yasadan faydalanmak için;İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’ndan Hastanemize yazılmış üst yazı, 5 adet fotoğraf (son altı aylık) TC Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik fotokopisi,

Gelir vergisinden muaflık için ;Vergi Dairesi nden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf (son altı aylık ),TC Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

1- Dilekçe, 2-4 adet fotoğraf (Son altı aylık), 3-T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik fotokopisi,4-Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu,RehberlikAraĢtırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, 5-Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu

 

 

 

 

 

 

 

Kurul toplantısından sonra 10 iş günü

İşe Giriş

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Dilekçe, 3- 4 Adet Fotoğraf,4- Ücret Ödendi Makbuzu

 

 

 

 

 

 

5 iş günü

Silah Kullanım Raporu

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Dilekçe, 3- 4 Adet Fotoğraf, 4- Ücret Ödendi Makbuzu

Yaş tashihi

1- Mahkemeden alınan üst yazı, 2-4 adet fotoğraf (Son altı aylık), 3-T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik fotokopisi,4-vezne makbuzu

3 hekimli raporların (İstirahat raporu (sağlık kurulu)/ Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporları

1-İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,2-4 adet fotoğraf(Son altı aylık),3-T.C Kimlik Numarası yazılı Kimlik fotokopisi,4-Yapılan tüm tahliller

Mahkeme Savcılık Komutanlık vb.kurumlardan hastaya ait tıbbi evraklarla ilgili yazıları cevaplama

1-Hasta Adı Soyadı, 2-TC kimlik nosu 3-protokol nosu 4-adli rapor 5-Hastaya verilen tüm hizmet kayıtları

2 iş günü

Sürekli İlaç Kullanım Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse) 3- Hekim İstemi

Sürücü Raporu

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Dilekçe, 3- 4 Adet Fotoğraf, 4- Ücret Ödendi Makbuzu

Hasta durum raporu

Müracaat fişi, doktorun el yazısı ile yazmış olduğu rapor

Kat’i Rapor

Kurumlardan gelen üst yazı, müracaat fişi, geçici rapor kaydı

Aynı Gün

9

Odyometri/Tympanometre

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

45 dk

10

Yeni doğan işitme taraması

Ayaktan hastalarda poliklinikten otomasyon kaydı

5 dk

11

NST

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

12

KENT EGY Testi

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

Aynı gün

13

MMPI (Minessota Çok Yönlü Kişilik Testi)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

2 iş günü

14

Elektrokardiyografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 -10 dk

15

EKO

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün

16

Efor

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 gün

17

Ritm Holter

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 iş günü

18

Tansiyon Holter

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün

19

Solunum Fonksiyon Testi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

30 dakika

20

Göz Tansiyonu Ölçümü

Poliklinik Muayenesi

10 dakika

21

Görme Alanı Ölçme

Poliklinik Muayenesi

10 dakika

22

EEG

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 iş günü

23

EMG

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 iş günü

24

Yatan Hasta Evrakları

Hastaya ait Epikriz Raporu, Ameliyat Raporu, Doğum raporu,v.s(Adli Vaka hariç ):

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2-Dilekçe

1 gün

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi(Adli vakalarda):

1-Elden takip ilaveli savcılık veya mahkeme yazısı veya adli makam talep yazısı

3 gün

25

Fizik Tedavi Hizmetleri

Ayaktan Fizyoterapi Hizmeti

FTR Ünite kaydı(otomasyondan) Endikasyonu belirtilmiş doktor istemi

3 ay

Yatarak FTR Hizmetleri

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, Hekim İstemi

3 ay

26

Hasta Hakları Başvurusu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Başvuru Formu (Birime veya internet üzerinden)

10 dakika

27

 

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

 

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

Yerinde çözülen olaylar:Aynı gün

Yerinde çözülemeyen olaylar: Hasta Hakları Kuruluna gönderilerek 30 gün

28

Organ Bağış İşlemleri

1) Nüfus Cüzdanı 2) Kan grubu kartı 3- Yakının T.C Kimlik ve tel. numarası

15 Dakika

29

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hastanın Tüm Tetkikleri

 

1 gün

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

30

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Diş Muayene

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

3 saat

Tam Protez

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2-Hekim İstemi, 3- Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

Bölümlü Protez

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2-Hekim İstemi,3- Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

İyileşme süresi hariç 60 gün

Diş Çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

Detertraj(Diş taşı temizliği)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

Florlama

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

Periapikal Film

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

4 saat

Endodontili Tedavi (Kanal Tedavisi)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

30 gün

Konservatif Tedavi (Dolgu)

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2- Hekim İstemi ,3-Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

30 gün

(Kron) Diş Kaplama

1- T.C Kimlik Numaralı Kimlik,2-Hekim İstemi,3- Ücretliler için ücret ödendi makbuzu

30 gün

31

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Şahıs dilekçesi ( TC No.lu ve fotoğraflı Kimlik belgesi, 18 yaş altı için anne ,babası,veya vasisinin dilekçesi)

15-30 gün

32

Diyaliz(Raporu aldıktan sonra ilk seansa başlama zamanı)

Diyaliz raporu, Nüfus Cüzdanı, Sağlık karnesi,

4 saatlik seans randevusunda hastaya tedavi yapılır.

33

Arşiv Hizmetleri

Dilekçe veya ilgili Makam Yazısı

60 dk

34

Evde Bakım Hizmetleri

1-Hekimlerin önerisi, başvuru formu,2-kimlik fotoğraflı özürlülük raporu 3- adres ve telefon

Sürekli

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

NOT   :Hizmetlerin sunum süreleri olarak; O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Recep VURAL

Adı Soyadı

:

DR.Rıdvan İBRAHİM

Ünvan

:

Başhekim

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Adres

:

KEŞAN DEVLET HASTANESİ

Adres

:

KEŞAN DEVLET HASTANESİ

Tel

:

0284 7143434

Tel

:

0284 7143434

Faks

:

0284 7141050

Faks

:

0284 7141050

e-Posta

:

recep.vural@saglik.gov.tr

e-Posta

:

ridvan.ibrahim2@saglik.gov.tr