Hasta Ziyaret Bilgilendirme
11 Ocak 2024

“HASTANEMİZDE ZİYARET ÖZELLİKLİ OLMAYAN BİRİMLERDE ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.

» Hastanemizde her gün ziyaret vardır.


            Ziyaret Saatleri

Öğlen Saat : 13:30 - 14:30 

Akşam Saat : 19:00 - 21:00 


Not : Diğer Saatler ziyaret yasaktır.


HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanızın hekiminden alabilirsiniz.

» Hasta erişkin ve şuuru açık ise;

Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir

» Hastanın şuuru kapalı ise;

Birinci derece yakınına bilgi verilir

» Hasta çocuk ise;

Ebeveynine bilgi verilir.

» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Klinikte yatan diğer hastalarla ilgili bilgiler ve hasta kayıtları hekimi ve ilgili hemşiresi dışında kimseye verilmez.

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR ?

» Yoğun bakımda yatan hastalar

» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar

» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar

» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar

(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR ?

» 10 yaş altı çocuklar,

» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar

» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar

» Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

» Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

» Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.

» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)

» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.

» Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır

» İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız

» ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK VE CANLI ÇİÇEK GETİRMEYİNİZ.

» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

» Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.

» Uyuyan hastalar rahatsız olur.

» Hasta hakları ihlal edilir.

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.


YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

  1. Hasta ziyaretleri günde 2 defa saat 13:00-14:00 - 19:00-20:00 saatleri arasında hemşire gözetiminde ve 10 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmakta ancak acil durumlarda ziyaret daha erken sonlandırılabilmektedir.
  2. Bebeklerinizin özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru/hemşiresinin izniyle sadece anne, baba ve anne –baba refakatinde 3 yaş üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir. Ziyaretçiler sağlık personeli refakatinde, belirli bir düzen içerisinde alınırlar.
  3. Ziyaretçiler hastane zemin katında bulunan güvenlik görevlilerine hangi hastaya ziyarete geldiğini söyledikten sonra, güvenlik görevlileri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini arayıp izin alır.
  4. İzin alan ziyaretçiler Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yönlendirilir.Yenidoğan Yoğun Bakım ziyareti sorumlu hemşirenin bilgisi dahilinde, servisin uygun olduğu saatlerde yapılır.Hastanın durumunun uygun olmadığı durumlarda doktor onayıyla ziyaret yasaklanabilir.
  5. Ziyaretçiler giriş bölümünde bulunan önlüğü giyerek ziyaret gerçekleştirilir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçilere, ellerini su ve sabun ile yıkayıp, kurulayıp,bebeğe dokunmadan önce el antiseptiği kullanması konusunda bilgi verilir.
  6. Ziyaretçiler ziyaret ettiği bebekten başka bebeklere ve hasta bakımında kullanılan cihazlara dokunmaması konusunda uyarılır.
  7. Ziyaretçiler ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmaması, hastanın ve yoğun bakımın görüntülerinin alınmaması konusunda bilgilendirilirler.
  8. Ziyaretçi anne , doktor talimatıyla, hemşire gözetiminde bebeğin beslenme sürecine katılabilir.
  9. Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşiresinden tıbbi durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler bebeğin ilk kabulünde, her gün 15:00-16:00 saatlerinde ve gerektikçe doktoru tarafından verilir.Ziyaretçilerin Yoğun Bakıma ulaşabileceği telefon numaraları, telefonla görüşme ve ziyaret saatleri ile ilgili bilgiler Yoğun Bakım sekreteri/ hemşiresi tarafından verilir.

     10.Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi  

      tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

       11. Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişiyle yakın temas ettiği         bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişiler ziyarete kabul                       edilmezler.Ancak ziyaret kritik önem taşıyorsa cerrahi maske kullanılarak ve el hijyeni sağlanarak ziyaretçiye izin verilebilir.
                      ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1

 

Bir ziyarette1 kişiden fazla kişi içeri giremez. Bilgilendirme 2. Ve3. Seviye YBÜ için ; Pazartesi-

Perşembe günleri Doktor tarafından sadece hastanın 1. Dereceden yakınına yapılır. Koroner için günlük bilgilendirme yapılır.

2

YBÜ giriş çıkışı otomatik kartlı sistemle sağlanmaktadır. Kart olmayan kişilerin ve Yoğun bakım Ünitesinde görevli olmayan kişilerin yoğun bakıma girmeleri yasaktır.

3

Yoğun bakıma girmek isteyen, hasta ziyareti dışında çalışan, firma yetkilisi vb. yetkisiz kişiler; YBÜ girişindeki sekreterden yardım alıp, yoğun bakım içindeki sorumlu hemşireler ile bağlantıya geçip kontrollü olarak YBÜ girmelidir.

4

Ziyaretçiler ve hasta teması olabilecek diğer çalışanlar; Yoğun bakıma girerken sorumlu hemşire tarafından hastanın izolasyon durumu ve koruyucu ekipman konusunda bilgilendirilerek gerekli ise koruyucu ekipmanı ünite içinde giydirerek diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ziyarete alınmalıdır. Ziyaret hastaya bakan hemşire refakatinde sağlanır. Yoğun bakıma giriş ve çıkışlarda mutlaka el antiseptiği ile el hijyeni sağlanmalıdır.

5

Yoğun bakım servisi özel bir servis olduğu için, kontrolsüz hasta ziyareti yapılması uygun değildir.Ziyaret esnasında hasta mahremiyetini koruyacak önlemler alınmalıdır.

6

10 yaş altındaki çocuklar, çok özel durumlar dışında Yoğun Bakıma ziyaretçi olarak giremez.

7

Bilinen bulaşıcı hastalığı olan veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişiyle yakın teması olan, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyetleri olanlar, Yoğun Bakıma ziyaretçi olarak giremez. Kritik durumlarda cerrahi maske kullanarak ve el hijyeni sağlanarak ziyarete izin verilir.

8

İzolasyona alınan hastanın yanına gelen ziyaretçi ve çalışanların izolasyon türüne göre belirlenen koruyucu ekipmanları giymiş ve Çoğul Dirençli Mikroorganizma sıklığı çok olan durumlarda eldiven, önlük, maske ile ziyaret yapılmalıdır.

9

Yoğun bakıma girilirken sadece yukarıda belirtilen durumlarda önlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Galoş giyilmesine gerek yoktur.

10

Enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları açısında sakıncalı olabileceğinden ziyarette bulunmaması önerilmektedir.

11

Hastalara doktorunun izni olmadan herhangi bir gıda ( su hariç ) getirilmemelidir.

12

Hastanızın yanına girdiğinizde hasta yatak başında bulunan el antiseptiğini ellerinize uygulayınız

13

Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimler bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.

14

Hastanın yanına girmek için ısrar edilmemelidir.Ziyaret öncesi/bitiminde Yoğun Bakım Ünitesi hasta bekleme salonunda bekleyiniz.

15

Hasta yakınlarının hastanede sürekli beklemelerine gerek yoktur. Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılır.

16

Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, hasta erişkin/bilinci açık ise cep telefonu ile

görüştürmemeniz, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız, hastanıza

dokunmamanız , hasta yataklarına oturmamanız gerekmektedir.

17

Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve/veya el antiseptiği kullanarak el hijyeni sağlayınız.

18

Ziyaret süresi maksimum 5-10 dakikadır, ancak, acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalınabilir.

19

Yoğun Bakıma girerken cep telefonlarınızı kapatınız.

 
LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ .
                                                        ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.
                                                                                                    HASTANE YÖNETİMİ.