Kalite Yönetimi Birimi
09 Ekim 2023

Kalite Yönetimi Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI:

  SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından analiz sonuçlarını değerlendirmek.

Öz değerlendirmeleri yönetmek

Hasta ve çalışan anketlerinin sonuçlarını değerlendirmek.

SKS çerçevisinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek.

Yazılı düzenlemelere ait revizyonların takibini yapmak.

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.