Komiteler

Çalışan Güvenliği Komitesi.

ADI SOYADI ÜNVANI
Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı (komt.Başk),(Tıbbi Hizm.Yön.)
Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm. Md. (İdari Hizm. Yön.)
Gülşen Öztekin Sağlık Bakım Hizm. Md .(Hemşirelik Hizm. Yön.)
Uz.Dr.Burcu BOZTEPE Dahiliye Uzmanı ( Hekim)
Sevda ORHON Dahiliye ser. Sor.Hemş.
Füsun TOSUN Sağlık Bakım Hizm. Md. Yard.
Kübra YAĞCI Psikolog
Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü
Esin KENAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Fettah ÇULLU Laboratuvar Teknisyeni
Melek ESENCAN Anestezi Teknisyeni
Özlem ALTUN Hemşire( Çal. Hak.ve Güv.Bir. Çal.)
Mehmet KUTLAY Güvenlik Amiri
Rafet EKER Radyoloji Teknisyeni
Dr.Nurser ARİFOĞLU Biyokimya Lab.Hizm. (Böl. Kalite Sor.)
Nida BAŞAK Doğum Hizm. (Böl. KaliteSor.)
Emel PEHLİVANOĞLU İş Güvenliği Uzmanı
Dr.Ahmet ALPARSLAN İş Yeri hekimi
Fatma ONAR ERCAN İş Yeri Hemşiresi

Eğitim Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Dr.Aylin CİCİMEN Komite Başkanı (Enfeksiyon Hast.Uz.)

2

Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim Yardımcısı (Tıbbi Hizm.)

3

Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm. Md.(İdari Hizm. Yön.)

4

Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hiz. Md.(Hemş. Hiz. Yön.)

5

Uzm.Dr.Mesut TÜRKSOY Mikrobiyoloji Uzmanı (Hekim)

6

Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü

7

A.Esra ALTIN Eğitim Hemşiresi

8

Kübra YAY Psikoloğ

9

Nida BAŞAK Doğum Hizmetleri (Böl.Kal.Sor)

10

Dr.Nurser ARİFOĞLU Biyokimya Lab. (Böl.kal.sor.)

11

Özlem ALTUN Hemşire (Hekim dışı sağ.personeli)

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Dr. Rıdvan İBRAHİM Başhekim Yardımcısı

2

Uzm.Dr. Aylin CİCİMEN Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Komite Başkanı)

3

Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm. Md

4

Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hizm. Md.

5

Uzm.Dr.Erhan AŞKIN Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

6

Uzm.Dr.Mesut TÜRKSOY Mikrobiyoloji Uzmanı

7

Uzm.Dr. Melek BAŞ Dâhiliye Uzmanı

8

Uzm.Dr. Enver ERMAN Pediatri Uzmanı

9

Uzm.Dr. Turhan AKDAĞ Anestezi Uzmanı

10

Uzm.Dr.Muammer DEVRANOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı

11

Zehra KIZILTAŞ Eczacı

12

Esin KENAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

13

Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü

14

Selda ŞAYAN Ameliyathane Hemşiresi

15

Emine AKPINAR Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

16

Nazmiye KOCA Yenidoğan Yoğunbakım SorumluHemşiresi

17

Neşe GEDİK ERTAŞ İpsala Ünitesi Sorumlusu

Hasta Güvenliği Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1 Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı Komt Bşk( Tıb. Hiz. Yön.sor.-Bil sis.sor)
2 Opr.Dr.Ahmet ALPARSLAN Genel Cerrahi Uzmanı ( Cerrahi Branş Uzmanı)
3 İbrahim BÜYÜKYATIKÇI İdari ve Mali Hizm . Md. Yard. (İdari Hiz. Yön.)
4 Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hizm. Md. ( Hemşirelik Hiz. Yön.)
5 Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü
6 Uzm.Dr.Burcu BOZTEPE Dahiliye Uzmanı ( Dahili Branş Uzmanı )
7 Uzm.Dr.Nurser ARİFOĞLU Biyokimya Uzman (Lab. Branş Uzmanı )
8 Uzm.Dr.Erhan AŞKIN Anestezi ve Reanimasyon Branş Uzmanı
9 Engin ŞAVUR Eczacı
10 Füsun TOSUN Sağlık Bakım Hizm. Md.Yrd.
11 Birsen UZ Bir.Sor.Hast.Hiz.ve Sağ.Hotel.Tems (Hek. dışı Sağ. Personeli)
12 Müşerref ÖZÇINAR Diyaliz Hizmetleri (Bölüm Kalite Sorumlusu)
13 Eylem ŞEREF Acil Hizmetleri (Bölüm kalite Sorumlusu)

Kalite Yönetim Birimi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü

2

Esin KENAR Kalite Yönetim Birimi Çalışanı +(Enf. Kontrol Hemş.)

3

Özlem ALTUN Kal.Yönt. Bir. Çal.+Çal.Hak.ve Güv.Bir.Çal.

4

A.Esra ALTIN Kalite Yönetim Birimi Çalışanı (Eğitim Hemşiresi)

Radyasyon Güvenliği Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Uzm. Dr. Banu AKSU Radyoloji Uzmanı (Komt.Başk)

2

Dr. Rıdvan İBRAHİM Başhekim Yardımcısı

3

Selda ŞAYAN Ameliyathane Sor. Hemş.

4

Muammer DİRİCAN Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

5

Mehmet KESKİN Yoğun Bakım Hemşiresi

6

Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bak. Hiz. Md.
Temizlik Kontrol Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Uzm.Dr.Aylin CİCİMEN Komite Başkanı(Enfeksiyon Hast. Uz.)

2

Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm. Md

3

Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hizm. Md.

4

Reyhan Naime ÖZKAN Hemşire

5

Şennur AKBULUT Hemşire

6

Esin KENAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

7

Mustafa SERTKAYA Temizlik Şirketi Sorumlusu

8

Birsel UZ Bir.Sor. , Hast.Hiz.Ve Sağ.Hot.Tems.
Tesis Güvenliği Komitesi

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

Dr.Rıdvan İBRAHİM ( Tıbbi Hizm.Yön./Komite Başk.)

2

Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm.Md. (İdari Hizm.Yön.)

3

Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü

4

İbrahim BÜYÜKYATIKÇI İdari ve Mali Hizm. Md.Yard. (Tıbbi Cihaz Yön.Sor.)

5

Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hizm.Md. (Hemşirelik Hizm. Yön.)

6

Metin ATİK Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu
7 Mehmet KUTLAY Güvenlik Amiri

8

Serkan ÇELİKCAN Teknik Servis Sorumlusu (A Blok)

9

Erdem KÖSTEKÇİ Teknik Servis Sorumlusu (B Blok)

10

Emel PEHLİVANOĞLU İş Güvenliği Uzmanı

11

Füsun TOSUN Sağ.Bak.Hiz.Müd.Yrd.(Bölüm kalite Sorumlusu)

12

Rıfat BEYAZ Memur.(Bölüm kalite Sorumlusu)