Kalite Yönetim Birimi

CEO-leader

Keşan Devlet Hastanesi Kalite Konseyi:

S.NO ADI SOYADI ÜNVANI
1 Op.Dr.Nurettin ALPARSLAN Hastane Yöneticisi
2 Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı
3 Dr.Aylin CİCİMEN  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
4 Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali Hizm.Md
5 İbrahim BÜYÜKYATIKÇI İdari ve Mali Hizm.Md. Yard.
6 Gülşen ÖZTEKİN Sağlık Bakım Hizm.Md
7 Füsun TOSUN Sağlık Bakım Hizm.Md.Yard.
8 Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü
9 Esin KENAR Kalite Yönetim Birim Çalışanı
10 Esra ALTIN Kalite Yönetim Birim Çalışanı
11 Özlem ALTUN Kalite Yönetim Birim Çalışanı

Kalite Yönetim Birimi; hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği gözönünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan konsey ve komitelere aktif katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir.

VİZYONUMUZ

Hasta haklarına saygılı,

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun,

Sağlık hizmetlerinde

“Güvenilir ve Tercih Edilen Hastane”

Olmak

MİSYONUMUZ

Güler yüzlü,

Güvenilir,

Yenilikçi,

İnsan haklarına saygılı,

Sağlık hizmeti sunmak

POLİTİKAMIZ

Çağın gerektirdiği teknolojiyi takip etmek ve hastanemizde kullanmak,

Hasta ve çalışan memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak,

Objektif ve katılımcı yönetim anlayışını hastanemizin her kademesine yansıtmak,

Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.