Bölüm Kalite Sorumluları

 

Bölüm Kalite Sorumluları Ekibi

Keşan Devlet Hastanesi

Sorumlu olduğu HKS Bölümü

ADI SOYADI

ÜNVANI

Kurumsal Yapı

Bölüm Sor. Dr.Nurettin ALPARSLAN Hastane Yöneticisi
BölümSor.Yrd Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali İşler Müd.

Kalite Yönetimi

Bölüm Sor. Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı
BölümSor.Yrd. Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Direktörü

Doküman Yönetimi

Bölüm Sor.

Doğan AVKIRAN Memur

BölümSor.Yrd

Erdi ERTÜRK Tıbbi sekreter

Risk Yönetimi

Bölüm Sor. Emel PEHLİVANOĞLU İş Güvenliği Uzmanı
BölümSor.Yrd. Metin ATİK Sivil Savunma Amiri

Güvenlik Raporlama

Bölüm Sor. Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı
BölümSor.Yr Muammer TAŞKIRAN Kalite Yönetim Dir.

Acil Durum Ve Afet

Bölüm Sor. Metin ATİK Sivil Savunma Amiri
BölümSor.Yrd. Emel PEHLİVANOĞLU İş Güvenliği Uzmanı

Eğitim Yönetimi

Bölüm Sor. Dr.Aylin CİCİMEN Enfeksiyon Hast. Uzm
BölümSor.Yrd Esra ALTIN Eğitim Hemşiresi

Sosyal Sorumluluk

Bölüm Sor. Özlem ALTUN Çalışan Güvenliği Bir.Sor
BölümSor.Yrd. Nida BAŞAK Ebe

Hasta Deneyimi

Bölüm Sor. Özlem ALTUN Hasta İletişim Birim Sor
BölümSor.Yrd Reyhan KÜÇÜKYILMAZ Hasta İletişim Bir. Çalş.

Hizmete Erişim

Bölüm Sor. Dr.Aylin CİCİMEN Enfeksiyon Hast. Uzm.
BölümSor.Yrd. Gülşen ÖZTEKİN SağlıkBakım Hizm. Md

Yaşam Sonu Hizmetler

Bölüm Sor. Nurettin KUŞKONMAZ İdari ve Mali İş. Müd.Yrd
BölümSor.Yrd Serpil TAMER Memur

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Bölüm Sor. Dr.Ahmet ALPARSLAN İş yeri hekimi
BölümSor.Yrd. Fatma ONAR ERCAN İş Yeri Hemşiresi

Hasta Bakımı

Bölüm Sor. Gülşen ÖZTEKİN SağlıkBakım Hizm. Md.
BölümSor.Yrd Füsun TOSUN Sağ.Bak.Hiz.Müd Yard.

İlaç Yönetimi

Bölüm Sor. Engin ŞAVUR Eczacı
BölümSor.Yrd. Zülbiye ALAN Hemşire

Enfeksiyonların Önlenmesi

Bölüm Sor. Uzm.Dr.Aylin CİCİMEN Enfeksiyon Hast. Uzm.
BölümSor.Yrd Esin KENAR Enfeksiyon Kon.Hemş.

Sterilizasyon Hizmetleri

Bölüm Sor. Dr.Mesut TÜRKSOY Mikrobiyoloji Uzmanı
BölümSor.Yrd. Yaşar  YILMAZ Sterilizasyon sor.Hemş.

Transfüzyon Hizmetleri

Bölüm Sor. Dr.Mesut TÜRKSOY Mikrobiyoloji Uzmanı
BölümSor.Yrd Selvinaz ÇAPAR Hemşire

Radyasyon Güvenliği

Bölüm Sor. Dr. Banu KARAALİOĞLU Radyoloji Uzmanı
BölümSor.Yrd. Muammer DİRİCAN Röngen Ünite Sor.Tekn.

Acil Servis

Bölüm Sor. Dr.Muammer DEVRANOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı
BölümSor.Yrd Eylem ŞEREF Acil Sor. Hemşiresi

Ameliyathane

Bölüm Sor. Dr.Erhan AŞKIN Anestezi Uzmanı
BölümSor.Yrd. Selda ŞAYAN Ameliyathane sor. Hemş.

Yoğun Bakım Ünitesi

Bölüm Sor. Emine KULA AKPINAR Yoğun Bakım Sor.Hemş.
BölümSor.Yrd Dr.Saliha PEHLİVANOĞLU Anestezi uzmanı

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Bölüm Sor. Dr.Enver ERMAN Çocuk Hastalıkları Uzm.
BölümSor.Yrd. İlknur KÜMBETLİOĞLU Yeni Doğan Sor.Hemş.

Doğum Hizmetleri

Bölüm Sor. Dr.Abuzer ALATAŞ Kadın Doğum uzmanı
BölümSor.Yrd Nida BAŞAK Kadın Doğum Ser.Sor.

Diyaliz Ünitesi

Bölüm Sor. Dr.Fikri ŞENTÜRK Dahiliye Uzmanı
BölümSor.Yrd. Müşerref ÖZÇINAR Diyaliz Sor.Hemşiresi

Psikiyatri Hizmetleri

Bölüm Sor. Dr.Ertuğrul ÇEKİÇ Psikiyatri uzmanı
BölümSor.Yrd Kübra YAĞCI Psikolog

Biyokimya

Bölüm Sor. Uzm.Dr.Nurser ARİFOĞLU Biyokimya Uzmanı
BölümSor.Yrd. Nazan ÇAMUR Laborant

Mikrobiyoloji

Bölüm Sor. Uzm.Dr.Mesut TÜRKSOY Mikrobiyoloji Uzmanı
BölümSor.Yrd Gönül SİNECEK Laborant

Patoloji

Bölüm Sor.
BölümSor.Yrd.

Tesis Yönetimi

Bölüm Sor. Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali İşler Müd.
BölümSor.Yrd Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı

Otelcilik Hizmetleri

Bölüm Sor. Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali İşler Müd.
BölümSor.Yrd. Birsen UZ Otelcilik Hizmetleri Sor.

Bilgi Yönetimi

Bölüm Sor. Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim Yardımcısı
BölümSor.Yrd Rıfat BEYAZ Memur

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Bölüm Sor. Tahir ÖZÇINAR İdari ve Mali İşler Müd.
BölümSor.Yrd. Vedat USTA Sağlık Memuru

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Bölüm Sor. İbrahim BÜYÜKYATIKÇI

İdari ve Mali işl. Müd. yrd

BölümSor.Yrd. Doğan AVKIRAN Memur

Atık Yönetimi

Bölüm Sor. Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim yardımcısı
BölümSor.Yrd. Emel PEHLİVANOĞLU İş Güvenliği Uzmanı

Dış Kaynak Kullanımı

Bölüm Sor. Birsen UZ Otelcilik Hizmetleri Sor
BölümSor.Yrd. Serdar GÜCÜYENER Memur

Göstergeler

Bölüm Sor. Dr.Rıdvan İBRAHİM Başhekim Yardımcısı.
BölümSor.Yrd. Muammer TAŞKIRAN Kalite Direktörü

Endoskopi Hizmetleri

Bölüm Sor. Muammer DEVRANOĞLU Genel Cerrahi Uzmanı
BölümSor.Yrd. Fatma ÖZBEK Endoskopi Sor Hemş.

Koroner Yoğun bakım

Bölüm Sor. Uz.Dr.Yücel KAÇMAZ Kardiyoloji Uzmanı
BölümSor.Yrd. Şeyma ÇAKAL Kor.Yoğ.Bak.ser.Sor.Hem

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Bölüm Sor. Dt. Müjgan KAHRAMAN Diş Hekimi
BölümSor.Yrd. Sunay CAN Diş Teknisyeni

Fizik Tedavi Hizmetleri

Bölüm Sor. Dr: Utku TÜRKMEN Fizik Tedavi Uzmanı
BölümSor.Yrd. Yasemin AĞIRBASAN FTR.Servis Sor.Hem.

Palyatif Yoğun Bakım

Bölüm Sor. Dr.Meltem ATALAY GÜNEŞ Anestezi Uzmanı
BölümSor.Yrd Reyhan ÖZKAN Palyatif Y. Bak. Sor.He

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI GÖREV TANIMI

1. Hastane Kalite Standartları uygulamasına yönelik Bölüm Kalite Sorumluları birimlerde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca kalite birimi ile koordine çalışmakla yükümlüdür.

2. Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirmelidir.

3. Sorumlular bölümlerde yürütülen DÖF’leri takip etmelidir.

4. Sorumlular ayrıca yatan hasta eğitiminden sorumludur ve ekibi ile koordineli çalışır.

5. Sorumlular bölüm oryantasyonundan sorumludurlar ve oryantasyon rehberi (uyum) hazırlamakla güncellemekte ve uygulamasını sağlamakla yükümlüdürler.

6. Birim sorumluları birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen kalite indikatör kartlarının doldurulmasından kalite birimine bildirmekle yükümlüdür.

7.Doküman yönetim portalı üzerinden yayınlanan dokümanların kendi biriminde görevli çalışanlar tarafından okunup okunmadığının kontrolünü yapmak.

8.İç tetkik sonucunda birimde tespit edilen uygunsuzlukları takip etmek ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmek.

9.Kalite ile ilgili kayıtların birim arşivinde Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun şekilde muhafaza edilmesini sağlamak.

10. Süreç performans ve hedeflerinde belirlenen değerlerde sapmalar olduğunu tespit ettiğinde gerekli önlemleri alarak iyileştirme çalışmalarını derhal başlatmak

11. Birim çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim programlarının oluşturulması için Kalite Yönetim Direktörü’ne bilgi vermek

12. Eğitim Katılım Formlarının kayıt altına alınmasını sağlamak.