Keşan Devlet Hastanesi
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü
Keşan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçemiz

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

TARİHÇE

 

Hastanemiz 1914 yılında şu anki Sağlık Meslek Lisesi Binası 50 yataklı hastane olarak hizmete açılmış,1984 yılında şu anki A-Blok Binası yapılıp yatak sayısı 100 yatağa çıkarılmış ve eski hastane binası da okula (Sağlık Meslek Lisesi) çevrilmiştir. B-Blok Binası da yapılıp 21.11.2004 tarihinde A ve B blok olarak 175 yataklı olarak hizmet vermeye başlanmıştır. 01.07.2013 tarihinde İpsala Devlet Hastanesi hastanemize bağlanmış ve 198yatak kapasitesine ulaşmıştır. 20.02.2015 tarihinde 185 yatak olarak A Blok, B Blok ve İpsala Ünitesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

 

-A Blokta; Cerrahi Branşlar servis ve poliklinikleri, Sterilizasyon Ünitesi, Ameliyathane, Doğumhane, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Diyaliz Ünitesi, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Görüntüleme(Manyetik Rezonans (MR)-Tomografi-Mamografi-Kemik Dansitometre) Hizmetleri, Endoskopi, Odyometri, Kan Merkezi, Eğitim Salonu, Mescit, Mutfak, Çamaşırhane, Morg bulunmaktadır.

-B Blokta; Dahili Branşlar Servis ve poliklinikleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Terzi, Acil Ünitesi, I. Seviye Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, II.Seviye Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, III. Seviye Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Palyatif Bakım Ünitesi, Ultrasonografi, Eczane, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Efor, EMG, Onkoloji Birimi, bulunmaktadır.

C Blokta; Kalite Yönetim Birimi,Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Organ Bağış Birimi, AR-GE, Enfeksiyon Kontrol Birimi, Eğitim Birimi, İstatislik, Faturalama, Hasta kabul – Arşiv Evrak kayıt, Rapor Odası ve Ayniyat bulunmaktadır.

D Blokta; Hastane Yöneticiliği, Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri, Hasta Hizmetleri ve Sağlık otelciliği Birimi ve Mutemetlik bulunmaktadır.

E Blokta; İş sağlığı ve güvenliği birimi ve Satın Alma bulunmaktadır.

F Blokta; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Sosyal Hizmet Birimi ve Evde Bakım Birimi bulunmaktadır.

Ayrıca İpsala Ünitesinde; Acil Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Polikliniği ve servisleri, Diş Polikliniği, Laboratuvar, Radyoloji Hizmetleri verilmektedir.